Lần thứ hai trong một tuần, một vé được bán ở Bắc Carolina đã giành được giải thưởng Powerball trị giá 2 triệu đô la.
Ông Jack Michalko, giám đốc điều...